Test Day - Le Mans 2013

Photos

Audi R18 e-tron quattro - Team Audi Sport Joest

Audi R18 e-tron quattro - Team Audi Sport Joest

1800 x 1200 - 331 ko

Audi R18 e-tron quattro - Team Audi Sport Joest

Audi R18 e-tron quattro - Team Audi Sport Joest

1800 x 1192 - 341 ko

Audi R18 e-tron quattro - Team Audi Sport Joest

Audi R18 e-tron quattro - Team Audi Sport Joest

1800 x 1192 - 308 ko

Audi R18 e-tron quattro - Team Audi Sport Joest

Audi R18 e-tron quattro - Team Audi Sport Joest

1800 x 1200 - 347 ko

Audi R18 e-tron quattro - Team Audi Sport Joest

Audi R18 e-tron quattro - Team Audi Sport Joest

1800 x 1200 - 303 ko

Audi R18 e-tron quattro - Team Audi Sport Joest

Audi R18 e-tron quattro - Team Audi Sport Joest

1800 x 1200 - 314 ko

Audi R18 e-tron quattro - Team Audi Sport Joest

Audi R18 e-tron quattro - Team Audi Sport Joest

1800 x 1200 - 318 ko

Audi R18 e-tron quattro - Team Audi Sport Joest

Audi R18 e-tron quattro - Team Audi Sport Joest

1800 x 1200 - 291 ko

Audi R18 e-tron quattro - Team Audi Sport Joest

Audi R18 e-tron quattro - Team Audi Sport Joest

1800 x 1200 - 354 ko

Audi R18 e-tron quattro - Team Audi Sport Joest

Audi R18 e-tron quattro - Team Audi Sport Joest

1800 x 1200 - 316 ko

Audi R18 e-tron quattro - Team Audi Sport Joest

Audi R18 e-tron quattro - Team Audi Sport Joest

1800 x 1200 - 313 ko

Toyota TS030-Hybrid - Team Toyota Racing

Toyota TS030-Hybrid - Team Toyota Racing

1800 x 1192 - 326 ko